Setsubun-sai at Saikoku-ji, Onomichi

Saikoku-ji Temple 29-27 Nishi-kubo-cho, Onomichi-shi, Hiroshima-ken, Japan

Setsubun festival e at Saikoku-ji Temple in Onomichi.

Free